O Nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku z siedzibą przy ulicy Idzikowskiego 7b, to placówka z wieloletnią tradycją,  której organem założycielskim jest Miasto Sulejówek.  SPZOZ w ramach samodzielnej jednostki został zarejestrowany przez Wojewodę Mazowieckiego w czerwcu 1994 roku. Zespół posiada poradnie  specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, w których zatrudniona jest wykwalifikowana kadra medyczna, lekarska, pielęgniarska, diagnostów i rehabilitantów.

Naszym głównym obszarem działalności jest Gmina Sulejówek, a także w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – Gmina Halinów oraz dzielnica Wesoła.

SPZOZ w Sulejówku udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów w każdym przedziale wiekowym.

W naszych dwóch przychodniach: przy ulicy Idzikowskiego 7b oraz Armii Krajowej 21 świadczymy usługi medyczne w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych,
  • podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
  • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej / chirurgia, ginekologia, okulistyka, gastroenterologia,
  • usług stomatologicznych i protetycznych,
  • rehabilitacji medycznej i fizykoterapii leczniczej
  • opieki psychiatrycznej i terapii psychologicznej,
  • diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej ( EKG, USG, RTG stomatologiczny),
  • profilaktyki zdrowotnej /szczepienia dzieci i dorosłych, profilaktyka chorób układu krążenia,
  • medycyny pracy,

Wiodącym celem naszego Zespołu jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych i promowanie zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Prowadzone są działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Dążymy do zapewnienia godnych warunków i rozwoju na przyszłość. Aby wypełnić tę misję podjęto ogromny trud zmiany wizerunku SPZOZ w Sulejówku. Nasze przychodnie są modernizowane i remontowane, znoszone są bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Doskonały nadzór nad sprzętem medycznym i wyposażeniem oraz systematyczna kontrola infrastruktury poprawiają bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników. Zatrudniony personel, w dążeniu do doskonałości wciąż podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach.

SPZOZ w Sulejówku jest sprawnie i kompetentnie zarządzany. Dysponuje nowoczesną technologią, stosuje nowoczesne metody, dzięki którym możemy zaoferować szereg usług wysokiej jakości. Dzięki dotychczasowym nakładom modernizacyjnym mamy szansę rozwijać się i mimo rosnącej konkurencji umacniać pozycję na rynku.

Zapraszamy:

DOKUMENTY:

1. Statut SPZOZ

2. Regulamin Organizacyjny – str. 1 do 10

3. Regulamin Organizacyjny – str. 11 do 25

4. Regulamin Organizacyjny – schemat organizacyjny – załączniki