Diagnoza logopedyczna dziecka czy dorosłego to spotkanie w przyjaznej atmosferze, w czasie którego próbujemy określić problem z jakim pacjent do nas przyszedł. Zawsze zaczynamy od wywiadu, w przypadku maluchów – z rodzicami, obserwacji i badania mowy. Na podstawie uzyskanych danych i ewentualnych badań uzupełniających formułujemy hipotezę dotyczącą rodzaju i przyczyn zaburzenia.

W przypadku diagnozy u dzieci bawimy się np. na dywanie rozmawiamy, śmiejemy się, oglądamy obrazki, a logopeda ocenia m.in. komunikację dziecka, rozumienie poleceń prostych i złożonych, lateralizację, sprawność aparatu mowy, artykulację poszczególnych głosek, percepcję wzrokową i słuchową i sposób oddychania, połykania.

Konsultacja logopedyczna jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Cele terapii logopedycznej mogą być różne, w zależności od podłoża i charakteru problemów pacjenta z mową. Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzenie do sukcesu terapeutycznego na miarę indywidualnych możliwości, wyeliminowanie lub zmniejszenie wady wymowy.

Podstawowe elementy terapii logopedycznej z jakimi prawdopodobnie spotka się Państwa dziecko, to:
ćwiczenia sprawności narządów mowy tzw. “zabawy buzi i języka”
ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
ćwiczenia słuchowe w tym słuchu fonematycznego
ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy ( w tym ćwiczenia artykulacyjne)

Logopeda zapewnia życzliwą atmosferę i dokłada starań, by w trakcie spotkania z dzieckiem było ono zainteresowane zadaniami i chętnie wykonywało polecenia i zaplanowane zadania. W zależności od rodzaju problemu, jakie ma mały pacjent, terapia będzie przechodziła przez różne etapy i stawiała przed dzieckiem różnorodne ćwiczenia do wykonywania.

Diagnoza neurologopedyczna skierowana jest do osób z trudnościami spowodowanymi dysfunkcjami neurologicznymi (zarówno dzieci jak i dorosłych).

Na diagnozę neurologopedyczną składają się pogłębiony wywiad, przeprowadzenie badania, dostosowanego do potrzeb i możliwości badanego, obserwacja oraz sformułowanie i omówienie wniosków z przeprowadzonych badań.

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy. Terapię zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta. Obejmuje ona:

  • stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta
  • stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej
  • stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji
  • reedukację umiejętności pisania i czytania.