Czym jest protetyka

Protetyka stomatologiczna jest  działem stomatologii, który zajmuje się odtwarzaniem odpowiedniego zgryzu oraz wyglądu zębów, na wskutek ich utraty bądź mocnego uszkodzenia.

Całościowa lub częściowa utrata uzębienia może dotknąć niemal każdą osobę. Wynika ona nie tylko ze starości lub zaniedbań w zakresie pielęgnacji zębów, ale może być ona także rezultatem przebytych chorób bądź doznanych urazów. W tych wszystkich sytuacjach istnieje możliwość przywrócenia narzędziu żucia dawnej funkcjonalności i blasku wykonując odpowiednie zabiegi protetyczne.

W toku leczenia protetycznego stosuje się protetyczne uzupełnienia braków w uzębieniu w postaci ruchomej i stałej. Do ruchomych uzupełnień zalicza się przede wszystkim protezy, które mogą być wyjmowane z jamy ustnej. Stosuje się je w sytuacji utraty całości lub większości uzębienia. Istnieje kilka odmian protez, wśród których warto wymienić chociażby protezy akrylowe i szkieletowe (znajdujące się na podbudowie metalowej). Do stałych uzupełnień protetycznych natomiast można zaliczyć mosty wypełniające kilku zębowe braki, a także korony stosowane głównie przy odbudowywaniu mocno zniszczonych zębów. Protetyka stomatologiczna oferuje także możliwość poprawienia kształtów, rozmiarów i kolorów zębów.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie technologii produkcji uzupełnień protetycznych, jak i w zakresie stosowanych metod leczenia, można osiągnąć doskonały i trwały efekt, jeśli chodzi o funkcjonalność i estetykę wyglądu zębów.

 Jak wygląda leczenie protetyczne?

Oczywiście każdy przypadek pacjenta kwalifikującego się do leczenia protetycznego wymaga indywidualnego podejścia. Przed podjęciem decyzji o stosowanej metodzie leczenia wymagany jest wywiad z pacjentem oraz zdjęcie pantomograficzne. Wszelkie dalsze działania są podejmowane na zasadzie współpracy z osobą, która decyduje się na leczenie protetyczne. Pacjent jest informowany o efektach jakie ono przyniesie oraz o kosztach. Po określeniu możliwości finansowych pacjenta, lekarz przedstawia plan leczenia protetycznego, złożony z poszczególnych etapów.

Korzyści z korzystania z usług protetycznych

Korzystanie z usług protetycznych może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim uzupełnienia protetyczne odtwarzają odpowiednie warunki zgryzowo-zwarciowe. Dzięki temu rozgryzanie i przeżuwanie pokarmów przebiega w prawidłowy sposób co umożliwia także właściwą pracę całego układu pokarmowego. Nawet pojedyncze ubytki zębów mogą powodować przesuwanie się pozostałych zębów oraz powstawanie ubytków w kościach. Nie znajdujące się w odpowiednim położeniu zęby wskutek tego przestają spełniać swoją funkcję w odpowiedni sposób, a spożywanie posiłków staje się bardzo utrudnione.

Drugim bardzo ważnym aspektem protetycznych rekonstrukcji jest poprawa estetyki zębów szczególnie gdy braki występują w przypadku zębów przednich. Uzupełnienie protetyczne w takim miejscu pozwala na swobodny uśmiech i dodaje pewności siebie.