Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku pedagogika w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej z pedagogiką przedszkolną i logopedią, gdzie otrzymałam tytuł magistra. Dodatkowo moje wykształcenie uzupełniłam na Podyplomowych Studiach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie Logopedii. Obecnie otrzymałam dodatkową wiedzę oraz poszerzyłam kwalifikacje, kończąc Podyplomowe Studia w zakresie Neurologopedii.

W związku z wielkim zamiłowaniem do wykonywanej pracy, staram się nieustannie poszerzać moją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach. Dotychczas były to: „Myślenie twórcze w pracy nauczycielskiej – elementy treningu twórczości”, „Trening twórczości”, „Współpraca z rodzicami dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, „Uczymy myślenia – zastosowanie technik TOS”, „Dokumentacja logopedy”, I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – „Diagnoza zaburzeń mowy u dzieci-prawidłowe rozpoznanie i skuteczne narzędzia terapeutyczne”, II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – „Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży”. Dodatkowo ukończyłam kilkugodzinny kurs „Terapii ręki”.

W SPZOZ w Sulejówku prowadzę zajęcia logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję zarówno nad nauką i korektą wad wymowy jak również z pacjentami dotkniętymi chorobami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi oraz innymi dolegliwościami, które powodują dysfunkcje mowy. Pracuję również w Miejskim Przedszkolu w Sulejówku, gdzie prowadzę indywidualne oraz grupowe zajęcia z najmłodszymi.

Podczas zajęć logopedycznych staram się skupiać nad właściwym motywowaniem do pracy, a także atrakcyjnym doborem ćwiczeń. Zajęcia każdorazowo dostosowuję do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań pacjentów, staram się życzliwie i z uwagą przyjmować każdego pacjenta a także udzielać fachowych wskazówek i dostarczać materiały pomocne w samodzielnej pracy logopedycznej.

Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zatem problemy i rozwój dzieci nie są mi obce i mogę dostrzegać  je z obydwu perspektyw – osobistych i zawodowych.

Milena Pląsek

Neurologopeda