Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 7B, NIP: 822-18-54-756, REGON: 013008632


 

Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Sulejówku

tel.: 22 7832715
fax: 22 7832118
e-mail: spzoz@spzoz.eu


Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

tel.: 22 7835537
e-mail: malgorzata.golebiowska@spzoz.eu


Pielęgniarka Koordynująco – Nadzorująca

tel.: 22 7835506
e-mail: justyna.dabrowska@spzoz.eu


Fizjoterapia

tel.: 227832754
e-mail: rehabilitacja@spzoz.eu


Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: 22 7832715 wewn. 124
e-mail: ksiegowosc@spzoz.eu


Dział Kadr i Płac

tel.: 22 7832715 wewn. 126
e-mail: kadry@spzoz.eu


Dział Rozliczeń Usług Medycznych

tel.: 22 7832715 wewn.123
e-mail: rafal.laskus@spzoz.eu


Sekcja Informatyki

tel.: 22 7832715
e-mail: informatyk@spzoz.eu


Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia

tel.: 22 7832715 wewn.124
e-mail: zaneta.kesik@spzoz.eu


BHP, P.POŻ, OC

tel.: 22 7832715
e-mail: bhp@spzoz.eu


Inspektor Ochrony Danych

 tel.: 22 7832715
e-mail: rodo@spzoz.eu


Scroll Up

Przychodnia Miejska nr 1 (ul. Idzikowskiego 7b)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00)
tel.: +48 22 7831045
kom.: +48 517 611 410
e-mail: rejestracjapm1@spzoz.eu

Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Idzikowskiego 7b)
kom.: +48 506 639 035
e-mail: rejestracjapm1@spzoz.eu

Przychodnia Miejska nr 2 (ul. Armii Krajowej 21)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00): 
tel.: +48 22 7835506
kom.: +48 506 639 835, +48 507 877 683
e-mail: rejestracjapm2@spzoz.eu

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (ul. Armii Krajowej 21)
tel.: 22 783 52 25 lub 500 177 102,