Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

05-070 Sulejówek ul. Idzikowskiego 7B, NIP: 822-18-54-756, REGON: 013008632


 

Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Sulejówku

tel.: 22 7832715
fax: 22 7832118
e-mail: spzoz@spzozsulejowek.pl


Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

tel.: 22 7835537
e-mail: malgorzata.golebiowska@spzozsulejowek.pl


Pielęgniarka Koordynująco – Nadzorująca

tel.: 22 7835506
e-mail: justyna.dabrowska@spzozsulejowek.pl


Fizjoterapia

tel.: 227832754
e-mail: rehabilitacja@spzozsulejowek.pl


Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: 22 7832715 wewn. 124
e-mail: ksiegowosc@spzozsulejowek.pl


Dział Kadr i Płac

tel.: 22 7832715 wewn. 126
e-mail: kadry@spzozsulejowek.pl


Dział Rozliczeń Usług Medycznych

tel.: 22 7832715 wewn.123


Sekcja Informatyki

tel.: 22 7832715
e-mail: informatyk@spzozsulejowek.pl


Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia

tel.: 22 7832715 wewn.124


BHP, P.POŻ, OC

tel.: 22 7832715
e-mail: bhp@spzozsulejowek.pl


Inspektor Ochrony Danych

 tel.: 22 7832715
e-mail: rodo@spzozsulejowek.pl