RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W SULEJÓWKU

Przy SPZOZ w Sulejówku działa Rada Społeczna, powołana Uchwałą Nr XXXI/292/2016 Rady Miasta Sulejówka z dnia 29 grudnia 2016 roku na 4-letnią kadencję, będąca organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ w składzie:

1.  Elżbieta Wasielkiewicz – przewodnicząca  – przedstawiciel Burmistrza Miasta
2.  Krzysztof Bożym – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego
3.   Aleksandra Szymulewicz – członek rady
4.  Zenon Izdebski – członek rady
5.  Janusz Czarnocki – członek rady

7.  Katarzyna Dwórznik – członek rady
7.  Maria Domańska – członek rady

Zadania Rady  Społecznej określa art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Scroll Up

Przychodnia Miejska nr 1 (ul. Idzikowskiego 7b)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00)
tel.: +48 22 7831045
kom.: +48 517 611 410
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Idzikowskiego 7b)
kom.: +48 506 639 035
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Przychodnia Miejska nr 2 (ul. Armii Krajowej 21)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00): 
tel.: +48 22 7835506
kom.: +48 506 639 835, +48 507 877 683
e-mail: rejestracjapm2@spzozsulejowek.pl

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (ul. Armii Krajowej 21)
tel.: 22 783 52 25 lub 500 177 102,