Czym się zajmujemy

Fizjoterapia to usługi świadczone przez fizjoterapeutów  w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej sprawności. Usługi te są świadczone w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez proces starzenia się, urazy, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki środowiskowe.

Fizjoterapia ambulatoryjna

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywane są zabiegi zlecone w poradni rehabilitacji lub przez inne poradnie. NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w maksymalnie dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Fizjoterapia w naszej pracowni odbywa się m.in. poprzez:

  • kinezyterapię (ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka lokomocji, terapia manualna metodami: B. Mulligana, wg szkoły niemieckiej, metodą holistyczną, technikami mięśniowo- powięziowymi oraz osteopatycznymi, terapią punktów spustowych, ćwiczeniami indywidualnymi)
  • światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, laseroterapia punktowa)
  • elektroterapię (jonoforeza, elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Traberta, prądy diadynamiczne, galwanizacja)
  • ultradźwięki miejscowe, ultraforeza
  • magnetoterapię (pole magnetyczne niskiej częstotliwości)
  • DKF, terapuls (pole magnetyczne wysokiej częstotliwości)
  • masaż limfatyczny pneumatyczny i ręczny
  • kinezjotaping (plastry terapeutyczne)
  • masaż

Kim jest fizjoterapeuta?

W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym. Prawo posługiwania się tytułem zawodowym fizjoterapeuta przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży i ćwiczeń. Rozpoczynając pracę z pacjentem fizjoterapeuta musi uwzględniać wszystkie przeciwwskazania zdrowotne do wprowadzenia danej terapii oraz w odpowiedni sposób dobierać ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany skutek.