Misja Zakładu

Polityką Jakości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku jest świadczenie Pacjentom profesjonalnych, bezpiecznych i satysfakcjonujących usług medycznych.

Hasło Jakości:
“Z nami w stronę zdrowia”

W celu realizacji Polityki Jakości: zapewnia specjalistyczną diagnostykę, leczenie, rehabilitację i opiekę realizowaną przez wysoko wykwalifikowany personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, doskonali jakość udzielanych świadczeń i dba o satysfakcję Pacjentów.

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Obszarem działania SPZOZ jest Miasto Sulejówek.
2. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w następujących jednostkach organizacyjnych:
1). Przychodni nr 1, ul. Idzikowskiego 7b,
2). Przychodni nr 2, ul. Armii Krajowej 21.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. SPZOZ prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Działalność lecznicza SPZOZ obejmuje:
1). podstawową opiekę zdrowotną – wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania
lub pobytu osoby potrzebującej świadczeń zdrowotnych, w tym medycynę szkolną realizowaną w gabinetach
medycyny szkolnej,
2). specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie:
a). alergologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii, medycyny pracy, neurologii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, otolaryngologii, logopedii, gastroenterologii, chirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologii wykonywaną w warunkach, a w razie potrzeby w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
b). zdrowia psychicznego, terapii uzależnień i współuzależnienia – wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych,
c). rehabilitację, fizjoterapię i fizykoterapię – wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
d). diagnostyki medycznej,
e). stomatologii.
3. Realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia.
4. Transport sanitarny.

DOKUMENTY:

1. Cennik świadczeń zdrowotnych innych niż finansowanych ze środków publicznych

Scroll Up

Przychodnia Miejska nr 1 (ul. Idzikowskiego 7b)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00)
tel.: +48 22 7831045
kom.: +48 517 611 410
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Idzikowskiego 7b)
kom.: +48 506 639 035
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Przychodnia Miejska nr 2 (ul. Armii Krajowej 21)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00): 
tel.: +48 22 7835506
kom.: +48 506 639 835, +48 507 877 683
e-mail: rejestracjapm2@spzozsulejowek.pl

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (ul. Armii Krajowej 21)
tel.: 22 783 52 25 lub 500 177 102,