Polityka prywatności

UWAGA PACJENCI!

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulejówek ul. Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek,
NIP: 822-18-54-756, REGON: 013008632,
tel. (22) 783-55-06; (22) 783-10-45.

Czym jest RODO i jaki jest jego cel?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych.

1. Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce, a także w całej Unii Europejskiej przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE.

2. Przetwarzanie przedmiotowych danych jest niezbędne do celów opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy. Pozyskanie ich jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017., poz. 1318, 1524).

3. Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych.

5. Może Pan/Pani podjąć z nami kontakt poprzez maila: spzoz@spzoz.eu, telefonicznie: (22) 783-55-06; (22) 783-10-45 oraz osobiście pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sulejówek; ul. Idzikowskiego 7B, 05-070 Sulejówek.

6. Przekazywanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczącym każdego Pacjenta, wobec którego realizujmy cele opisane w punkcie 2.

Scroll Up