Władze Zakładu

Dyrektor
Mariola Pożarska-Majewska 
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Małgorzata Gołębiowska
Pielęgniarka Koordynująco – Nadzorująca 
Justyna Dąbrowska  

Sekretariat: 22 783 27 15, e-mail: spzoz@spzozsulejowek.pl