Masaż

Masażem nazywamy ściśle określone oddziaływanie bodźcami mechanicznymi egzogennymi (zewnątrzpochodnymi) na tkanki żywego organizmu z uwzględnieniem istniejących warunków anatomicznych i fizjopatologicznych. Masażem leczniczym, nazwiemy taki sposób wykonywania masażu, który przyczyni się do poprawy psychofizycznej sprawności chorego. Znajduje on zastosowanie w profilaktyce oraz leczeniu chorób z zakresu ortopedii, neurologii, pediatrii i chorób wewnętrznych.

Rodzaje masażu:

  • klasyczny
  • segmentarny
  • limfatyczny
  • masaż uciskowy BOA

Masaż klasyczny jest formą terapii, która wykorzystuje wpływ energii mechanicznej i kinetycznej na tkanki w celu wywołania odczynu. Dla uzyskania odczynu w organizmie poprzez masaż klasyczny – ręczny wykorzystuje się różne techniki masażu, inaczej zwane rękoczynami lub chwytami, które uwzględniają specyfikę budowy oraz funkcję masowanych tkanek i narządów. Techniki te, to: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie i wibracja.  

Masaż segmentarny umożliwia leczenie czynnościowych zaburzeń organów przez oddziaływanie na odpowiednie strefy odruchowe i stwarza możliwość diagnostyki różnicowej. Masując odpowiednie obszar skóry i mięśni oddziałujemy poprzez łuk odruchowy na zmienione chorobowo organy wewnętrzne.  

Masaż limfatyczny (manualny drenaż limfatyczny) polega na przepchnięciu zalegającej chłonki w kierunku węzłów limfatycznych i umożliwienie napływu świeżej, bogatej w tlen krwi tętniczej. Stosowany jest przy różnorodnych obrzękach.  

Masaż uciskowy BOA ( mechaniczny drenaż limfatyczny) jest przeprowadzany przy użyciu mankietów uciskowych na kończyny dolne lub górne. Ten rodzaj masażu tzw. presoterapia wpływa dodatnio na organizm poprzez: pobudzenie układu krążeniowego i limfatycznego, likwidację zastoin, wchłanianie obrzęków, ułatwienie odpływu krwi żylnej.

Cennik Świadczeń:

L.p. Masaż Cena [PLN]
1 Kręgosłupa całościowy 80
2 Kręgosłupa częściowy (1 odcinek) 40
3 Całego ciała 90
4 Limfatyczny nóg/rąk

 

Terapia uciskowa

100-120
5 BOA (drenaż limfatyczny) 50
6 Bańką chińską – całościowy 100
7 Bańką chińska – kręgosłupa 50
8 Bańką chińską – antycellulitowy 50