Swoją ofertę kierujemy głownie do firm, przedsiębiorstw i instytucji na których, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997r. art. 22 ustawy), ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy, tak by zapobiegać powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mają związek z warunkami albo charakterem pracy. W związku z tym pracodawca jest zobligowany do podpisania umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

       W świetle obowiązujących przepisów, badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Opis procesu realizacji badań w ramach medycyny pracy:

 1. Pracodawca wystawia skierowanie na badania.
 2. Pracownik umawia się na wizytę posiadając wypełnione skierowanie.
 3. Pracownik zgłasza się na wyznaczoną wizytę z oryginałem skierowania i dokumentem tożsamości.
 4. Pracownik, po wykonaniu wszystkich zleconych badań – zgodnie z charakterystyką stanowiska pracy, otrzymuje od lekarza medycyny pracy zaświadczenie (w dwóch egzemplarzach: dla Pracodawcy i Pracownika).

W ramach świadczonych usług z zakresu Medycyny Pracy zapewniamy Państwu komplet badań niezbędnych dla:

 • Pracowników na stanowiskach biurowych i kierowniczych
 • Pracowników oświaty
 • Pracowników pracujących na wysokości
 • Pracowników fizycznych
 • Pracowników branży spożywczej
 • Pracowników medycznych
 • Kierowców wszystkich kategorii
 • Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich branżowych oraz uczelni wyższych

Nasza oferta obejmuje:

 1. Badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy
  • wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy
  • wydawanie orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych
 2. Konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami
 3. Badania dodatkowe, wymagane do wydania orzeczenia lekarskiego:
  • laboratoryjne
  • diagnostyka obrazowa (RTG)
  • elektrodiagnostyka (EKG)
  • spirometria
  • audiogram
  • badania psychotechniczne

Pracownik zgodnie z Kodeksem pracy i art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o służbie medycyny pracy ma zapewnione następujące badania profilaktyczne:

 • wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy i przenoszonych na inne stanowisko pracy. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • okresowe – których częstość i zakres wynika z warunków pracy ( minimalny zakres badań został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku, w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy),
 • kontrolne – po zwolnieniu chorobowym trwającym ponad 30 dni,
 • profilaktyczne – wynikające z art.229 &1 1 i 2 Kodeksu pracy,
 • pozostałe badania i orzeczenia lekarskie wynikające z Kodeksu pracy,
 • badania profilaktyczne do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • ocena możliwości wykonywania pracy na konkretnym stanowisku pracy

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zawierania umów na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Sekretariat SPZOZ w Sulejówku

tel.: 22 7832715
kom. 517610435
e-mail: spzoz@spzoz.eu

lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Ochrona danych osobowych (RODO) *