Wyjaśnienie dot. zapisów i rejestracji pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19 w SPZOZ w Sulejówku

Zadaniem SPZOZ w Sulejówku jest przeprowadzenie szczepień wśród mieszkańców zgodnie
z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NFZ „w terminie do 17.01.2021 r. istniała konieczność zalogowania się przez SPZOZ do systemu e-Rejestracja i ustawienie grafików szczepień na okres 25.01 – 31.03.2021 r. w ilości 30 terminów (30 szczepień) w każdym tygodniu. Dodatkowo to przychodnia mogła oznaczyć dowolną ilość ww. terminów w grafiku szczepień jako terminy „wewnętrzne” i umówić na nie, zgodnie z harmonogramem rejestracji, swój personel medyczny oraz pacjentów w wieku 80 plus, którzy już wcześniej zgłosili do SPZOZ zainteresowanie szczepieniem. Jednocześnie NFZ poprosił, by część terminów oznaczyć jako terminy „zewnętrzne”, na które będą mogli zapisać się pacjenci zgłaszający się na szczepienie internetowo lub przez Infolinię”. Mieszkańcy mogli już zatem wcześniej zgłaszać swoje zainteresowanie szczepieniami do przychodni. Jednakże osoby, które wcześniej złożyły w danej przychodni deklarację gotowości przyjęcia szczepionki mogły zostać na tej podstawie zarejestrowane na szczepienia tylko i wyłącznie po wprowadzeniu ich danych do systemu informatycznego zgodnie z obowiązującym harmonogramem rejestracji. Harmonogram ten umożliwiał rejestrację od 15 stycznia 2021 r. osób, które skończyły 80 lat i od 22 stycznia 2021 r. osób, które skończyły 70 lat. Na szczepienia można się zarejestrować na cztery różne sposoby: dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię 989, kontaktując się z wybranym punktem szczepień np. SPZOZ w Sulejówku, rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub wysyłając SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556. System informatyczny przyjmował zapisy na szczepienia według kolejności zgłoszeń, bez względu na sposób rejestracji. Należy więc zauważyć, że sam fakt zgłoszenia swojego zainteresowania szczepieniami do przychodni nie powodował pierwszeństwa w zapisie. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki nie wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostali umówieni w procesie rejestracji na konkretne terminy szczepień. Dla pozostałych osób zainteresowanych szczepieniem udostępniona została zatem możliwość zgłoszenia się na szczepienia przez infolinię 989, poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ lub poprzez zgłoszenie się do SPZOZ w Sulejówku. Każda osoba, która wypełni formularz lub zgłosi się do SPZOZ, zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.

Przypominamy, że w Sulejówku funkcjonują dwa punkty szczepień:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
  05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21
  rejestracja na szczepienie osobiście lub telefonicznie nr tel. 22 783 55 06 / 507 877 683 / 506 639 835 / 22 783 10 45 / 506 639 035 / 517 611 410
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM”
  05-070 Sulejówek, ul. 11 Listopada 87
  rejestracja na szczepienie osobiście lub telefonicznie nr tel. 22 783 39 32

Jak się można zarejestrować na szczepienie?

 1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
 2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
 3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na https://pacjent.gov.pl  
 4. Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 (tylko dla osób powyżej 70 roku życia).

Kto może skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienia?

 1. osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby chętne do skorzystania z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłosić (po uprzednim ustaleniu terminu szczepienia) pod numerem gminnej infolinii 570 875 502 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informacje na temat szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl/szczepimysie