Wdrożenie e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Przedmiotowy projekt pn. „Wdrożenie e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku” obejmuje dwa podstawowe elementy:

  1. Zakup oprogramowania, licencji i aplikacji niezbędnych do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów medycznych oraz wdrożenia 6 e-usług
  2. II. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania zakupionego w ramach projektu oprogramowania i aplikacji Odpowiada on na zdiagnozowane problemy ZOZ w zakresie braku wdrożonych e-usług oraz niedostosowania placówki do wymagań narzuconych przez ustawodawcę w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 1 sierpnia 2017r. Dodatkowo projekt odpowiada na potrzeby integracji systemów zakładów zdrowotnych świadczących usługi zdrowotne z platformą P1 oraz P2 wdrażaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Celem głównym projektu jest wdrożenie minimum 6 e-usług na poziome 4 (transakcja) oraz ułatwienie dostępu do świadczeń opieki medycznej na obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. W wyniku realizacji projektu wybrane procesy biznesowe będą wspomagane poprzez system informacyjny poprzez wdrożenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz 6 e-usług m.in. e-rejestracja, e-dokumentacja medyczna, e-helth, e-recepta, e-skierowanie, e-laboratorium, e-wynik, e-rozliczenia, e-powiadomienia, e-kopia bezpieczeństwa, a także portal pacjenta, który będzie współpracował z platformą P1 i P2.

Wartość projektu  1473285,72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 1178628,57 PLN

Scroll Up

Przychodnia Miejska nr 1 (ul. Idzikowskiego 7b)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00)
tel.: +48 22 7831045
kom.: +48 517 611 410
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Idzikowskiego 7b)
kom.: +48 506 639 035
e-mail: rejestracjapm1@spzozsulejowek.pl

Przychodnia Miejska nr 2 (ul. Armii Krajowej 21)
Rejestracja ogólna (obsługa telefoniczna od godz. 9:00): 
tel.: +48 22 7835506
kom.: +48 506 639 835, +48 507 877 683
e-mail: rejestracjapm2@spzozsulejowek.pl

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (ul. Armii Krajowej 21)
tel.: 22 783 52 25 lub 500 177 102,