Obchody „Dnia Sybiraka”

SPZOZ w Sulejówku w dniu 17.09.2019 r. uczestniczył w obchodach „Dnia Sybiraka”.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku wspomnieniami Pani Reny Rolskiej i Pani Jolanty Fijałkowskiej o Marianie Jonkajtysie i jego twórczości. Następnie zostały złożone kwiaty pod Kamieniem Pamięci Mariana Jonkajtysa.