Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

 

Nocna i świąteczna pomoc lekarska to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo, w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NPL),
niezależnie od tego gdzie mieszka
i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

22 783 52 25 lub 500 177 102,

bądź osobistego pod adresem: Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki NPL można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Aby skorzystać z pomocy NPL – każdorazowo obowiązują dokumenty:

 • książeczka zdrowia dziecka w przypadku dzieci do 18 r. ż,
 • dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej.

 

 W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej NIE MOŻNA uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • skierowania na badania laboratoryjne.

 

ISTOTNE INFORMACJE !

Chcemy poinformować, iż od 1 sierpnia 2019 r.

siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”

funkcjonuje przy ul. Dworcowej 109 w Sulejówku

pod numerem telefonu:

Pod numerami alarmowymi należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego. 

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie. Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora – to nie przyśpieszy dotarcia zespołu a może nawet opóźnić czas realizacji.

 

Pamiętaj,

nieuzasadnione wezwanie pogotowia jest zagrożeniem

utraty życia dla drugiego człowieka  !